Podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany to certyfikat spełniający wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego oraz złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Wymagania ustawy i przepisów wykonawczych dotyczą m.in. poziomu zabezpieczeń sprzętu, niepowtarzalności pewnych danych i metod obsługi klientów.Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

W ofercie CERTUM PCC znajdują się dwa rodzaje zestawów z certyfikatem kwalifikowanym:

* Zestaw CERTUM standard
* Zestaw CERTUM bez czytnika
* Zestaw CERTUM mini

Aktualne ceny zestawów na http://www.certum.pl